Konkurs powiatowy "Czuj,czuj, czuwaj!"

 

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO„Czuj czuj, czuwaj ”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

  2. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.

  3. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników historii harcerstwa literatury dla dzieci i młodzieży o tej tematyce.

  4. Celem konkursu jest włączenie się do obchodów ustanowionego przez senat RP roku 2018 - rokiem ZHP oraz promowanie czytelnictwa.

  5. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać test. Test dostępny jest w siedzibie M-GBP ul. Żeromskiego 2.

  6. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wśród osób, które poprawnie rozwiążą test wyłoni 20 laureatów.

  7. Konkurs trwa od 3 do 30 kwietnia 2018 r. Arkusz z testem prosimy dostarczyć najpóźniej do 4 maja 2018 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11- 600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

  8. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.