Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Węgorzewie

Godziny otwarcia

Poniedziałek - nieczynna

Wtorek-Piątek - 9:00-17:00

Sobota - 9:00-14:00

W okresie wakacji (lipiec, sierpień)

Poniedziałek-Piątek - 9:00-16:00

Kontakt

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Żeromskiego 2

11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 20 92

e-mail: mgbp@wp.pl

Aktualności

ZROZUMIEĆ MAZURY - SPOTKANIE AUTORSKIE

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Węgorzewie, ul. Stefana Żeromskiego 2, 11-600 Węgorzewo

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie, za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.),
oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) kontaktu w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;

d) wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;

e) prowadzenia ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;

f) prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów;

g) prowadzenia rejestru osób korzystających z Internetu w czytelni

h) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie
pod numerem 87 427 20 92 lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie Klubu Podróżnika

30.04.2019r SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Inauguracyjne spotkanie Klubu Podróżnika

Programy

dkkwegorzewo_qr.png